ติดต่อเรา

ฉัททันต์เกมส์ กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46
46th CHATTAN GAMES 4-10 November 2023
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-4248
โทรสาร : 0-5322-1285