เพลงประจำการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉันทันต์เกมส์"


 
เพลงประจำการแข่งขัน

♫ ฉัททันต์เกมส์ ♫
กีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46
♯ ผู้ขับร้อง
อภิวัฒน์ พงษ์วาท
ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 24
♯ ผู้ประพันธ์
อาจารย์นำภาค ศรีบัณฑิตมงคล
ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 41
♯ ผู้ควบคุม
อาจารย์พงศกร สุขบุญสังข์
ศิษย์เก่าสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 35

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่