สัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉันทันต์เกมส์"


 
สัญลักษณ์นำโชคการแข่งขัน


ขยายใหญ่

ขยายใหญ่

ขยายใหญ่