ขอขอบพระคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับทุกท่าน และตำรวจทุกนาย ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาและที่พักนักกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงให้ความอนุเคราะห์ในงานพิธีเปิดและพิธีปิด ตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่46"ฉัททันต์เกมส์"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 พฤศจิกายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 257 คน
ขอขอบพระคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับทุกท่าน และตำรวจทุกนาย ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาและที่พักนักกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงให้ความอนุเคราะห์ในงานพิธีเปิดและพิธีปิด ตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่46

           ในนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับทุกท่าน และตำรวจทุกนาย ที่ให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสนามกีฬาและที่พักนักกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงให้ความอนุเคราะห์ในงานพิธีเปิดและพิธีปิด ตลอดระยะเวลาการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่46 "ฉัททันต์เกมส์" วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยและได้รับการชื่นชมจากโรงเรียนสาธิตทั้ง 23 สถาบันอย่างล้นหลาม