ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เข้าพบท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 284 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เข้าพบท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ เข้าพบท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือประเด็นการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่