ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ “ฉัททันต์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 300 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อร่วมหารือในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ “ฉัททันต์เกมส์”

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่พร้อมคณะ เพื่อร่วมหารือในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ “ฉัททันต์เกมส์”