โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมกันหารือเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 320 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมกันหารือเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อมคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ “ฉัททันต์เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2566