โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มีนาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 369 คน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 

ทีมเชียงใหม่พร้อมแล้ว ในการต้อนรับทุกท่านที่จะมาเยือน "ฉัททันต์เกมส์" 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบาลนครเชียงใหม่

ตำรวจภูธรภาค 5

กองบิน 41 กองทัพอากาศ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

มณฑลทหารบกที่ 33

โดยทุกหน่วยงานพร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์"