ระเบียบและข้อบังคับกีฬาสาธิตสามัคคี "ฉัททันต์เกมส์" กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 1107 คน
ระเบียบและข้อบังคับกีฬาสาธิตสามัคคี

 01 ระเบียบการแข่งขันกีฬากรีฑา

 02 ระเบียบการแข่งขันกีฬากอล์ฟ

 03 ระเบียบการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล

 04 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ              

 05 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทนนิส       

 06 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส

 07 ระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

 08 ระเบียบการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

 09 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง

 10 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล

 11 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

 12 ระเบียบการแข่งขันกีฬาลีลาศ

 13 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

 14 ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

 15 ระเบียบการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน

 16 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฮอกกี้

 17 ระเบียบการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล

18 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทคบอล


เอกสารดาวน์โหลด
1. 01 ระเบียบการแข่งขันกีฬากรีฑา (download)
2. 02 ระเบียบการแข่งขันกีฬากอล์ฟ (download)
3. 03 ระเบียบการแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล (download)
4. 04 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ (download)
5. 05 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทนนิส (download)
6. 06 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส (download)
7. 07 ระเบียบการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล (download)
8. 08 ระเบียบการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (download)
9. 09 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเปตอง (download)
10. 10 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล (download)
11. 11 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล (download)
12. 12 ระเบียบการแข่งขันกีฬาลีลาศ (download)
13. 13 ระเบียบการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล (download)
14. 14 ระเบียบการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ (download)
15. 15 ระเบียบการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน (download)
16. 16 ระเบียบการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ (download)
17. 17 ระเบียบการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล (download)
18. 18 ระเบียบการแข่งขันกีฬาเทคบอล (download)