บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 309 คน
 บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้หารือความร่วมมือการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 ฉัททันต์เกมส์ กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมี นายรังสิต ผดุงกิจ ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 ให้การต้อนรับและร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวร่วมกัน ณ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566