ธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" จำนวน 250,000 บาท ตลอดจนหารือความร่วมมือในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของธนาคารออมสิน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 310 คน
ธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

ท่านชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" จำนวน 250,000 บาท ตลอดจนหารือความร่วมมือในการเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของธนาคารออมสิน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่