การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 17 กันยายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 22733 คน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2566 

         โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ทางเจ้าภาพได้จัดให้มีการแถลงข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียน ที่เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมการแถลงข่าว

ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 3/2566  คลิก

ภาพกิจกรรมการแถลงข่าว ณ ข่วงประตูท่าแพ คลิก