การประชุมคณะกรรมการเทคนิคกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งครั้งครั้งที่ 5/2566 ประชุมเพื่อติดตาม รายงานความก้าวหน้าก่อนลงพื้นที่จริงในการจัดทำสนามเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา“ฉัททันต์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 ตุลาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 14027 คน
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งครั้งครั้งที่ 5/2566 ประชุมเพื่อติดตาม รายงานความก้าวหน้าก่อนลงพื้นที่จริงในการจัดทำสนามเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา“ฉัททันต์เกมส์”

การประชุมคณะกรรมการเทคนิคกีฬา ดำเนินการจัดการแข่งครั้งครั้งที่ 5/2566 ประชุมเพื่อติดตาม รายงานความก้าวหน้าก่อนลงพื้นที่จริงในการจัดทำสนามเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา“ฉัททันต์เกมส์

       เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทรสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมประธานอนุกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 โดยมี นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 และ อาจารย์ภัทร ยันตรกร รองประธานอำนวยการแข่งขัน ให้ข้อมูลด้านเทคนิคกีฬาและความพร้อมในการจัดการแข่งขันก่อนลงพื้นที่จริง ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬาและผู้ประสาน งานฝ่ายทั้ง 18 ชนิดกีฬา

         ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตาม รายงานความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของแต่ละชนิดกีฬาก่อนลงพื้นที่จริงในการจัดทำสนามเพื่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน

ภาพเพิ่มเติม คลิก