พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่คณะนักกีฬา คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 สถาบัน ทั่วประเทศ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 228 คน
พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่คณะนักกีฬา คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 สถาบัน ทั่วประเทศ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46

         วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่คณะนักกีฬา คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 สถาบัน ทั่วประเทศ ที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ที่จะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ได้ตรวจเยี่ยมคณะนักกีฬา คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่หอในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะที่พักอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย