การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 248 คน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงานด้านสนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ คณะกรรมการดำเนินงานด้านเทคนิคกีฬา จากโรงเรียนสาธิต 22 สถาบัน และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อชี้แจงและรายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ตลอดจนรายงานการดำเนินงานของฝ่ายเทคนิคกีฬา และฝ่ายต่าง ๆ โดยมี ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณมรกต ยศธำรง รองประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันตำรวจเอกมนัสชัย อินทร์เถื่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ภูพิงคราชนิเวศน์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 45 ปี อาคาร 2 ชั้น 3 และห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในช่วงเย็นของวันเดียวกันนี้เวลา 17.00 น. ได้จัดงานเลี้ยงรับรองคณะกรรมการจัดการแข่งขัน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม จากโรงเรียนสาธิต ฯ 22 สถาบัน ในการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 "ฉัททันต์เกมส์" ณ ศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก