การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” (การประชุมวาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานการดำเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะในระหว่างการจัดการแข่งขันฯ ตลอดจนมอบของที่ระลึกระหว่างโรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง 22 สถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 287 คน
การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” (การประชุมวาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานการดำเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะในระหว่างการจัดการแข่งขันฯ ตลอดจนมอบของที่ระลึกระหว่างโรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง 22 สถาบัน

    รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” (การประชุมวาระพิเศษ) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรายงานการดำเนินงาน ปัญหา และข้อเสนอแนะในระหว่างการจัดการแข่งขันฯ ตลอดจนมอบของที่ระลึกระหว่างโรงเรียนสาธิตฯ ทั้ง 22 สถาบัน ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่