เชิญชวนนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ ครูแนะแนว และผู้ปกครอง ของโรงเรียนสาธิต 22 สถาบัน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม CMU Open House : ฉัททันต์เกมส์ 2023

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 เมษายน 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 537 คน
เชิญชวนนักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ ครูแนะแนว และผู้ปกครอง ของโรงเรียนสาธิต 22 สถาบัน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม CMU Open House : ฉัททันต์เกมส์ 2023

     

     เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรม CMU Open House : ฉัททันต์เกมส์ 2023 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในช่วงเวลาที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” 

 

     ดังนั้น จึงขอความร่วมมือแต่ละสถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ช่วยประชาสัมพันธ์และส่ง QR Code แบบสอบถามความสนใจและความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม CMU Open House : ฉัททันต์เกมส์ 2023 ไปยัง นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ครู อาจารย์ ครูแนะแนว และผู้ปกครอง ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566

 

     โดยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามไปวางแผนกำหนดวันและเวลาในการจัดกิจกรรม  CMU Open House : ฉัททันต์เกมส์ 2023 ให้มีความเหมาะสมและจะแจ้งรายละเอียดกิจกรรมให้ทราบในช่องทางการติดตามข่าวสารของฉัททันต์เกมส์ต่อไป

 


เอกสารดาวน์โหลด
1. QR code แบบสอบถามความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม CMU Open House : ฉัททันต์เกมส์ 2023 (download)
2. ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” (download)