การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2566 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 22 กรกฎาคม 2566
โดย : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้เข้าชม : 439 คน
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2566 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิต 22 สถาบัน คณาจารย์ ผู้ประสานงานด้านเทคนิคกีฬา และผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 2/2566 การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 46 “ฉัททันต์เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานความพร้อมของการเป็นเจ้าภาพ การเตรียมแผนการปฏิบัติงานและการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ ตามประกาศข้อบังคับของคณะกรรมการบริหารกีฬาสาธิตสามัคคี สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการแจ้งให้ทราบข้อมูล และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในส่วนงานที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมจรูญ จันทร์เครือ อาคารสาธิต 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม: https://cmu.to/9Tqpl